Отопление

инсталации работещи на нафта, газ, дърва, въглища, пелети, дървесен чипс, електричество …

Климатизация

чилъри, термопоми, темопомпи вода/вода, термопомпи вода/въздух, VRF, VRV, сплит системи…

Вентилация

нагнетателни, смукателни, рекуператори, вентилатори …

Газ

улични, сградни, площадкови, външни, вътрешни …

Инженеринг и проектиране:

Високото качество на предлаганото оборудване в съчетение с доброто познаване на всички особености на продуктите, позволява изготвянето на инженерингови решения и проекти за:
• опростени
• добре съгласувани
• рентабилни и
• лесни за поддържане инсталации

Доставка, монтаж, пуск, настройка и сервиз на:

• отоплителни инсталации
• битови, сградни и промишлени газови инсталации
• битови, сградни и промишлени климатични инсталации на директно изпарение и водни инсталации
• VRF инсталации
• вентилационни инсталации
• соларни инсталации
• фотоволтаични инсталации
• инсталации, работещи на биомаса
• КИПиА инсталации за управление на горе споменатите инсталации

Енергийна ефективност:

Клима Билд ООД е специализирано и в областта на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници:
• Проектиране и изграждане на когенерационни модули за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (CHP).
• Отоплителни инсталации, използващи биомаса.
• Инсталиране на слънчеви колектори за покриване необходимостта от енергия за получаване на Битова гореща вода и отопление
• Проектиране и изграждане на битови и промишлени фотоволтаични инсталации.

Сертификати

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

BS OHSAS 18001:2007

Удостоверение по чл.36

КСБ група 1, категория 4-5

Камара на Строителите в България

КСБ група 3, категория 3

Камара на Строителите в България

КСБ група 5

Камара на Строителите в България

Камара на Инсталаторите

Продукти на водещи производители, които Клима Билд ООД използва за изграждане на инсталaции

Industrie Pasotti (Италия) – алуминиеви радиатори

Корадо АД (България) – стоманени панелни радиатори

Viessmann Gmbh. (Германия) – отоплителни инсталации, соларни инсталации, водогрейни и парни котли

Immergas (Италия) – стенни газови котли, соларни и отоплителни системи

Carrier (САЩ) – климатични инсталации

 

Toshiba (Япония) – климатични инсталации

Daikin (Япония) – климатични инсталации

Panasonic (Япония) – климатични инсталации

 Grundfos Gmbh. (Дания) – помпи за отоплителни инсталации, водоснабдяване и отпадни води
Honeywell Gmbh. (Германия) – термостатични вентили, автоматика, системи за  сградно управление
Talos (Гърция) – медни тръби
 
FV Plast sro. (Чешка република) – PPR тръби и фитинги
Tiemme Spa. (Италия) – месингова спирателна арматура

Giersch G.m.b.H. (Германия) – нафтови и газови горелки

SokraTherm  Gmbh. (Германия) – когенератори

 
 Kostrzewa (Полша) – пелетни котли и изгаряне на биомаса