Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебните заведения ОУ «Хр.Ботев», с. Ресен, ОУ «Хр.Смирненски», с.Водолей

 

  1. Възложител – Община Велико Търново
  2. Строителя – ДЗЗД „БЕАТРИС СИСТЕМС”
  3. Консултант – “Агенция Стройконтрол – ВТ” ООД

 

Фирма Клима Билд ООД е част от консорциума изпълнил двата обекта. Клима Билд ООД изпълни качествено отоплителните инсталации на двете училища.

 

Portfolio Details

Client Община Велико Търново,

Type of work отоплителна инсталация на пелети

Starting Date 01.06.2013

Completed Yes