Жилищна група от редови, еднофамилни къщи, Манастирски Ливади, София

Жилищна група от редови, еднофамилни къщи
гр. София, ул. „Майстор Миленко Радомирец“ No.35 / букви „А“ до „И“

Разположение и подходи:

Жилищната група е разположена в терен с лице към ул. „Майстор Миленко Радомирец“. Улицата е вътрешна за м. „Манастирски ливади“ и е разположена между ул. „Българска Легия“ и „Околовръстен път“, и бул. „България“ и бул. „Братя Бъкстон“. Съседните имоти на северозапад са застроени с нови жилищни сгради, както и нискоетажни, еднофамилни сгради.

Съществува лека денивелация успоредно на улицата, както и от улицата към дъното на имота, на северозапад. Инвестиционните намерения предвиждат нискоетажно, редово застрояване към дъното на имота с възможно най-широк южен двор към всяка сграда.

Оформени са пешеходни и озеленени площи около сградите, в съответствие с функцията и местоположението им.

Технико-икономически показатели на комплекса:

Площ на имота:                3 680 кв.м
Застроена площ:                1 358 кв.м
Обща площ със сутеренни нива:    3 262 кв.м
Брой еднофамилни къщи:        9
Клима Билд ООД достави и изпълни коминни системи за всички 9 броя къщи, по два комина на къща общо 18 коминни системи.

Portfolio Details

Client Асентив Мениджмънт ЕООД

Type of work коминни системи

Starting Date 01-03-2014

Completed Yes