Котелно на пелети – Maxi Sofia

Клима Билд ООД достави, монтира и пусна в експолатация:

  1. 1. Атоматизиран котел на пелети 267kW, прозиводство на CTP Italy
  2. 2. Атоматизиран котел на пелети 115kW, прозиводство на CTP Italy

Котлите замениха съществуващи газови котли.

Portfolio Details

Client Макси 1 АД

Type of work пелетни котли

Starting Date 01-10-2014

Completed Yes