Мелбон АД – слънчева система

Клима Билд ООД изгради слънчева инсталация с 1500л. бойлер с плоски селективни колектори за технологични нужди!

Portfolio Details

Client Мелбон АД

Type of work слънчева инсталация

Starting Date 05-05-2014

Completed Yes