Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“

Клима Билд ООД изпълни ОВК по рекоструителните дейности на офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ на бул. „Цар Борис ІІІ“ 215, ет. 9.

Доставихме и монтирахме алуминиеви радиатори и инвертрни климатични системи!

Portfolio Details

Client Пътно Строителство Добрич АД

Type of work ОВК инсталация

Starting Date 01-08-2013

Completed Yes