Archives : Monthly Archives: февруари 2021

16 Февр.

Договор No. BG16RFOP002-2.077-0780-С01 по проект „Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат на епидемичния взрив от COVID-19”

ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.077-0780-С01 „КЛИМА БИЛД ООД“ ООД стартира изпълнението на Договор No. BG16RFOP002-2.077-0780-С01по проект „Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат на епидемичния взрив от COVID-19”  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077„ Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз
виж повече »