информация

име на проекта

Артекс – Диамант 2

дата

2018г.

клиент

Артекс

тип на проекта

Възложител

Артекс Инженеринг АД

Клима Билд изпълнява централна система за отопление с неръждаема система тръби с прес фитинги и абонатна станция.