информация

име на проекта

Бизнес Център Хемус

дата

2013г.

клиент

Бизнес Център Хемус

тип на проекта

Възложител

АргоГруп Екзакт

Клима Билд изпълнява VRF и вентилационна инсталация с Toshiba SMMSi модулна климатина система