информация

име на проекта

Медицински център Асклепий

дата

2015г.

клиент

Асклепий

тип на проекта

Възложител

Асклпепий

Клима Билд изпълнява централна система за климатизация с термпомпен климатичен агрегат и абонатна станция.