информация

име на проекта

Руско посолство в Р.България

дата

2013г.

клиент

Руска Федерация

тип на проекта

Възложител

Руско Посолство България

Клима Билд изпълнява котелна инсталация с 3бр. стоменени котли Viessmann Vitoplex 200 – 2MW комплект с корелки на газ Gierch. Топлообменици и помпени съоръжения