информация

име на проекта

R&M производствена сграда

дата

2013г.

клиент

R&M

тип на проекта

Възложител

Кордеел България

Клима Билд изпълнява VRF и вентилационна инсталация с Toshiba SMMSi модулна климатина система