Посолство на Русия в България – Капитален ремонт на котелно помещение

  • Демонтаж на съществуващи котли и инсталация.
  • Доставка и монтаж на 3бр. котли VIESSMANN по 1800 kW, комплект с горелки GIERSCH работещи на нафта, работещи в каскада.
  • Абонатна станция 2 000kW.
  • Хидрофорна система за водоснабдяване на целия комплекс.
  • Строително монтажни работи по сградата на котелното.
  • Изцяло нова силова електрическа инсталация.
  • Централно табло за управление и автоматика.

Portfolio Details

Client Мострой Москва - Русия

Type of work Котелна инсталация, абонатна, хидрофорна, вентилация.

Starting Date 12-06-2012

Completed Yes