Народно читалище „Св. Климент Охридски – 1922”, гр. Симитли”

Основният ремонт на читалищата в Община Симитли е в много напреднала фаза, проектите ще приключат до месец

Цялостното обновяване на киносалоните, ремонтът на сцените и всички помещения, които се ползват за тренировки и репетиции от различните школи и самодейни състави в Симитли, Крупник и Полето, е пред своя край. Мащабният ремонт на сградите ще подсигури нова сигурна и удобна база. Инвестицията е на стойност 1 700 000 лева. Средствата са осигурени по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013, мярка 322, по проекти на читалищата, разработени с експертната подкрепа от общинската администрация в Симитли. Читалището в град Симитли вече има нова реновирана сцена, както и нови седалки в киносалона. Библиотеките са ремонтирани и външният облик и покривът са сменени изцяло. Проект „Реконструкция и подобряване на енергийната ефективност на Народно читалище „Св. Климент Охридски – 1922”, гр. Симитли” е на стойност 663 451.98 лева и е финансиран по договор № 01/321/01496/14.12.2013г. Нов външен облик, подмяна на покривите и изцяло променени киносалони имат вече и читалищата в село Крупник и село Полето. В Крупник е ремонтирано и адаптирано помещение и за музейната експозиция, която предстои да се възстанови в селото. Проект „Подобряване на сградния фонд на Народно читалище „Владимир Маяковски – 1937” – с. Крупник е на стойност 582 553.97 лева и е финансиран по договор № 01/322/01089/14.12.2013г. Проект „Реконструкция и подобряване на енергийната ефективност на Народно читалище Никола Йонков Вапцаров”, село Полето е на стойност 500 000 лева и е финансиран по договор № 01/321/01091/14.12.2013г. С началото на новата учебна година и местата пазещи културата, които дават възможност на младите да вземат активно участие в културните процеси, ще бъдат по-приветливи и ще привличат нови посетители.

ClimaBuilD е изпълнител на ОВК инсталация на читалището!

Portfolio Details

Client Община Симитли

Type of work ОВК

Starting Date 01-07-2015

Completed Yes