Бизнес център „Хемус”, гр. София

Бизнес център „Хемус” с магазини и
подземен паркинг в гр. София. Напълно
завършен. РЗП 5700 кв. м. Краен срок на
изпълнение: 13.06.2013г.

  • Завършен

Portfolio Details

Client АргоГруп Екзакт ООД

Type of work VRF инсталации + вентилационни инсталации

Starting Date 10-12-2012

Completed Yes

Live Website http://argogroup-exact.com/obekt.php?oid=231&r=14