TOSHIBA VRF, VRF, SMMSi, SHRMi, mini-SMMSi, климатични инсталации с променлив дебит на фреона

Toshiba VRF, SMMSi, SHRMi, mini-SMMSi

Напредничава еко-еволюция

Като сравнително нови, хората в еволюцията на Земята е безспорно, че човечеството има по-голямо въздействие върху екосистемата на нашата планета от всяка друга форма на животВсички организми до известна степен влияят на климата на нашата глобална среда, но нито една доста по-бързо и драстично като хораМного учени са съгласни, че човешката дейност е ускорила замърсяването и допринесла за климатичните промени над естествен еволюционен процес.

В световен мащаб, нивата на въглероден диоксид и средните температурите се покачат с обезпокоителни темпове и се отразяват на риродата и цивилизацията. Качеството на въздуха, който дишаме, продължава да се влошава в градовете, в които живеем.

Посланието е ясно: бъдещето е пред всички нас и ние можем да направим повече, за да направим резултатите по-добри.
Философията на Toshiba Air Conditioning е дълбоко уважение към нашата среда и страстен стремеж към подобряване на качеството на живот на нашите клиенти по целия свят.

Като част от това задължение, ние разработваме авангардни технологии и нововъведения, които служат в полза на хората
навсякъде, като предлагта идеален баланс на комфорти и екологични висококачествени продукти.

Ние развиваме сме съсредоточени в областта на супер-висока енергийна ефективност, по-чисти технологии и иновативни продукти, които използват не само значително по-малко енергия, но спомагат за поддържане на качеството на въздух, който дишаме като разработваме системи за най-съвременна чистота на въздуха за дома и бизнеса.

Ние се стремим да следваме примера, да се доставят екологични системи от най-високо качество с добра цена и да допринесем за развитието на човечеството.

Ние наричаме тази визия, „Напредничава екореволюция„. решения на Toshiba

Решенията от Toshiba

Toshiba предлага решения за всички приложения: жилищни, малки търговски обекти и по-големи търговски сгради. Жилищните вътрешни тела са проектирани да се слеят напълно с всички интериори и имат съвременни системи за филтриране на въздуха, за да предоставят оптимално качеството на въздуха. За малките търговски обекти, продуктите са проектирани да предлагат най-висока производителност, комбинирана с енергийната ефективност.

За по-големи приложения, VRF системите съчетават гъвкавост, енергийна ефективност и мислене за околната среда и разполагат с богат избор от стилни вътрешни тела.

 

Абсолутен комфорт

Ангажимент на Toshiba е да се фокусира във всеки етап от процеса на развитие, от проектирането до тестовете за употреба. Инсталации, които използват нашите продукти и системи да разполагат с по-висок стандарт на качество на въздуха в помещенията, шумови нива, икономия на енергия, както и да са по-екологични.

 

smmsi_top

 

Иновации

Новият SMMS-i предлага иновации в ефективността с високо ефективни DC двойно-роторни компресори и напреднали векторно-контролирани инвертори предлагащи COP от 6,41 за 8HP външно тяло  при 50% частичен товар.

Untitled
Untitled1

 Интелигентност

Интелигентната VRF  ситема осигурява прецизен контрол върху охлаждането и отоплението за всяко отделно помещение, като осигурява точната температура дори и в най-отдалечената стая от външното тяло.

 Въображение

С гъвкави варианти на разположение на вътрешните телата в тази изключително гъвкава система може да се използват до впечатляващите 235 метра в дължина и максимална височина от 40 метра между вътрешни тела.

Untitled2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водещата в бранша енергийна ефектирност

Енергийно ефективна производителност

Приемането на нови високоефективни DC двойно-роторни компресори и иновативни вектор-контролирани инвертори се реализира COP от 6,41 (под 50% частично натоварване). По-голяма оперативна производителност е възможна, когато се работи под постоянен товар.

graph

Нов DC двойно-роторен компресор

Водещ в света DC двойно-роторен компресор на Toshiba

Предимството на двойно-роторния компресор

Консумцията на системите се влияе силно от външната температура и през повечето време компресорът работи в условията на частичен товар. DC двойно-роторния компресор на Toshiba е добре познат с голямата си ефективност при частично натоварване, водеща до сезонно енергийно потребление, по-ниско от това на обикновенния роторен компресор.

graph1

Високо ефективни DC двойно-роторни компресори

Всяко външно тяло има 2 бр. (за модели 8HP, 10HP и 12P) или 3 бр. (за модели 14HP и 16HP) DC двойно-роторни компресоса и всеки има инвертор – това е уникално за Toshiba и единствоно в климатичната инсдустрия.

compressor1

Надежност

Чрез двойната ротация на компресорите, товарът се разпределя по-равномерно това означава, че работата на всеки компресор се завърта, за да се изравнят работните часове по-равномерно между останалите компресори.
Когато всички компресори са инверторни, то тогава токови удари са елиминирани. Над- и под- изплзване на мощнсотта, характерни за не-инверторните компресори се елиминират и няма за on/off токови удари, тъй като система се приспособява към изискванията на системата. Използването на инверторни компресори намалява риска от повреда на компресора, по-често срещани при стандартните не-инверторните системи.

 

compressor2

Предимствата на DC двойно-роторните компресори

Всяка SMMS-i система използва двойно-роторни инверторни компресори, които се отличават с по-стабилна енергийна ефективност чрез възможност за покриване на цялото поле за работа на компресора, отколкото при скрол компресорите.
Скрол компресорите могат да постигнат работа с висока ефективност, но само в рамките на малка част от полето за работа.
Както всички VRF системи изискват широка възможност за ползване на полето от капацитета, двойно-роторните компресори са най-подходящи за употреба.

Оптимално управление на хладилния агент

когато голям брой вътрешни тела са свързани в система, към тях може да бъде недостатъчно или прекомерно количество хладилен агент, в зависимост от разликата в дължините на тръбния път за присъединяване към външното тяло.

Това се дължи на загуби в налягането и загуба на толина, докато хладилния агент минава през тръбите, което води подаване на неправилни количества хладилен агент към вътрешните тела. Оптималното управление на дебита на хладилния агент, с интилигентно управление посредством датчиците за хладилния агент и скоростта на отваряне на отделните пулсово-модулационни вентили, осъществява стабилни температури в помещението на цялата сграда при денивелация между вътрешните тела до 40м.

graph2

 

Опростена схема на тръбния път

Комбинацията на Toshiba от разклонения с колектор след колектор и Y-образни разклонители и течни линии е много гъвкава, позволявайко най-краткия път между външното и вътрешното тяло.

Приспособленията и времето за монтаж са сведени до миниум, а освен това, система има по-малко хладилен агент в кръга.

gr1

Голяма гъвкавост на монтажа

VRF телата на Toshiba позволяват монтаж с по-голям еквивалентен тръбен път и денивелация между външните и втътрешни тела.

Това ги прави много по-лесни за проектиране на етажи с много малки помещения или за наематели, които често пренареждат апартаментите си.

Телата SMMSi могат да достигнат до 40 метра на височина, което се равнява на 11 етажна сграда.

2

 Ефективно управление на въздуха

По-доброто управление на въздуха допринася за постигане на висока енергийна ефективност. Освен това, то позволява по-висок свободен напор за приложения с външни тела, инсталирани на закрито (градски среди и т.н.) Инженерите на Toshiba са се фокусирали върху елементите за управление на въздуха с цел да се подобри количеството и скоростта на въздушната струя, едновременно с това свеждайки до минимум шума и звука от въртящите се части. Във всички външни тела, Toshiba използва специално разработетни и патентовани вентилторни лопатки и мощни двигатели за задвижване.

vent

 

Ново интелигенто управление на VRF системата

Различната дължина на тръбния път, резултат от непоследователни работни характеристики, когато няколко вътрешни тела са свързани в система. Този дисбаланс се причинява от загуба на налягане и термични загуби и подобрява доставката на необходимото количество фреон за всяко вътрешно тяло.

room

Безкрайно променливо управление

Изключителен и прецизен контрол от 0,1 Hz върху скоростта на въртене на компресора

Бекрайно променливото управление регулира скоростта на компресора в много малки 0,1 Hz стъпки в отговор точно на нуждите на капацитета изискван в момента от системата. По този начин се минимизаира загубата на енергия при промяна на честоти, а също така създава комфортна среда и минимални температурни колебания.

graph3

Вътрешни тела

indoor-1

indoor-2

indoor-3

indoor-4