за нас

работещи инсталации

кои сме ние?

Високото качество на предлаганото оборудване в съчетение с доброто познаване на всички особености на продуктите, позволява изготвянето на инженерингови решения и проекти за:
• опростени
• добре съгласувани
• рентабилни и
• лесни за поддържане инсталации

• отоплителни инсталации
• битови, сградни и промишлени газови инсталации
• битови, сградни и промишлени климатични инсталации на директно изпарение и водни инсталации
• VRF инсталации
• вентилационни инсталации
• соларни инсталации
• фотоволтаични инсталации
• инсталации, работещи на биомаса
• КИПиА инсталации за управление на горе споменатите инсталации

Компанията разполага:

  • собствен квалифициран персонал
  • собствени траспортни средства
  • машини и инструменти
  • уреди за настройка и контрол
  • инженери за упраление на проекти

Клима Билд ООД е специализирано и в областта на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници:
• Проектиране и изграждане на когенерационни модули за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (CHP).
• Отоплителни инсталации, използващи биомаса.
• Инсталиране на слънчеви колектори за покриване необходимостта от енергия за получаване на Битова гореща вода и отопление
• Проектиране и изграждане на битови и промишлени фотоволтаични инсталации.

Нашия екип

Деян Керай
Деян КерайУправител
Момчил Русев
Момчил Русевтехнически ръководител
отопление, климатизация, газ, вентилация
Стефан Стефанов
Стефан Стефановтехнически ръководител
ВиК, отопление, вентилация
Любомир Тодоров
Любомир Тодоровтехнически ръководител
отопление, газ, солари
Мая Керай
Мая Керайчовешки ресурси
инженер, магистър управление на персонала

Партньори

Направи запитване днес