информация

име на проекта

Garitage Park

дата

2018г. – 2020г.

клиент

София Парк АД

тип на проекта

Възложител

Билдест ЕООД

Клима Билд изпълнява 40 еднофамини къщи и 100 апартамента в 13 многофамилни блока.

  • отоплителни инсталации с подово отопление и конвектори Innova
  • термопомпени системи за отопление и охлаждане
  • газови котли
  • соларни системи за всяка къща и всеки блок
  • коминни системи
  • площадкова инфрастуктурна газова инсталация